009.jpg

Over Beleidsuitvoering.nl

foto

Beleidsuitvoering.nl is een netwerk van zelfstandige professionals dat is gespecialiseerd in het haalbaar maken en operationaliseren van beleid en gemeentelijke visies.

Wij maken waar wat we adviseren en zijn bereid onze analyses en uitvoeringsprogramma's zelf uit te voeren en te borgen in uw organisatie. Wij voelen ons thuis op het scheidingsvlak tussen de gemeente en de markt en de maatschappelijke partners. Samen met u en hen werken wij aan oplossingen die passen bij de maatschappelijke problemen van nu.

Beleidsuitvoering.nl werkt standaard met een multidisciplinair team dat in overleg met u wordt samengesteld.